Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van HLE Capacity en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hetzelfde geldt voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. HLE Capacity is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die kunnen worden bezocht via een dergelijke link.

HLE Capacity sluit alle wettelijke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hlecapacity.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.jees.nu te kunnen raadplegen. Ook is HLE Capacity niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.hlecapacity.nl is verkregen.

De informatie op www.hlecapacity.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen en/of verwijderingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 
Algemene voorwaarden
Disclaimer